זהות יהודית בג'ינס : צוהר חוויתי לעולם היהדות \ תכנית לבני נוער


מטרת הפרויקט היא ליצור שיח פתוח, פורה ומאתגר בנושא 'זהות יהודית' בקרב בני נוער. התכנית כוללת סדרה של 12 מפגשים, במקביל ללוח השנה העברי, כשכל חודש מציע פעילות חווייתית השואבת את נושאיה מהחודש העברי אשר בו היא מתקיימת.  למשל תשרי – התחלות, חשוון – גשם, כסלו – גבורה וכו'.  התכנית מדברת בשפת הנוער דרך עולם הספרים הישראלי העכשוי וגם טקסטים מעולם היהדות.                                                                                     

התכנית מתאימה לבני הנוער (כיתות ז'-י"ב). בשנת הלימודים תשע"ד משתתפים בתכנית קבוצות הנוער של החינוך הלא פורמאלי בכל יישובי בני שמעון.

איך הגענו לבנות את התכנית הזו? קיבוץ כרמים הינו קיבוץ ייחודי המורכב מאוכלוסייה מעורבת חילונית ודתית אשר בחרו לחיות ביחד. נכון להיום מערכת הגנים בכרמים מעורבת, אולם בבתי הספר לומדים בשתי מערכות חינוך נפרדות (ממלכתית וממלכתית דתית). ילדי בית הספר נפגשים אחה"צ לפעילות משותפת במסגרת החינוך החברתי. המעבדה החילונית-דתית בכרמים יכולה לשמש מודל לשיח פלורליסטי בקרב ילדים ובני נוער.                                                         

יעדים:

1. חשיפת צעירים יהודים למורכבות והשוני בתפיסת הזהות היהודית של צעירים יהודים בימינו.

2. חיבור בני נוער לזהות היהודית שלהם.

3. חיבור ויצירת שותפות בין בני נוער בעלי תפיסות שונות של זהות יהודית.                                                                                                                                                                                                              

מפתחי התכנית:

עמותת במה לקהילה בכרמים, מקדמת את חזון הקהילה בכרמים (התיישבות בנגב, קהילה מעורבת, אורח חיים בר קיימא ועשייה חברתית פנימה והחוצה). העמותה מפתחת ומפעילה תכניות חינוכיות, כנסים ואירועים  לקידום ערכי הקהילה.  מפתחי וכותבי התכנית הם אנשי חינוך ורוח הפועלים למען החברה בנגב במסגרות רבות ומגוונות.

לפרטים ויצירת קשר : יונתן 050-6707660 |bamakramim@gmail.com | קיבוץ כרמים, ד.נ. הנגב 89463